• gazele-header.jpg
 • koparka-header.jpg
 • parkaut-header.jpg
Od 2004 roku wykonaliśmy dla naszych klientów ponad:
studzienek kanalizacyjnych
kilometrów rur wodociągowych
mieszkań i obiektów w których robiliśmy instalacje

Aktualności

W dniu 18 sierpnia br podpisaliśmy umowę z Gminą Lwówek na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, ...

More Articles

Przedsiebiorstwo Hydro-Gaz Swarzędz Henryk Wojkiewicz zaprasza do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej. Obszar naszej działalności to głównie woj. wielkopolskie, Swarzędz, Poznań. Oferujemy następujące usługi:

 • sieci oraz przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze,
 • wewnętrzne instalacje wod-kan, gaz i c.o.,
 • montaż kotłowni gazowych i olejowych oraz węzłów cieplnych,
 • drenażów opaskowych,
 • montaż zbiorników bezodpływowych, separatorów,
 • montaż oczyszczalni ścieków,
 • montaż przepompowni ścieków,
 • wentylacji i klimatyzacji,
 • roboty drogowe.

Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00 pt Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy

Referencje dla Firmy

Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje