Nasze jedne z największych inwestycje zrealizowane i w trakcie realizacji:

 

 1. Osiedle budynków mieszkalnych wielorodzinnych etap I, II, III, IV, V –  473 mieszkań + lokale handlowo – usługowe przy ul. Mokrej w Swarzędzu dla firmy AGROBEX sp z o.o

  - wykonanie sieci i przyłączy oraz wewnętrznych instalacji WOD. KAN. ,C.O. oraz wentylacji i klimatyzacji.

 2. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Ułańskiej, Wojskowej, Grunwaldzkiej w Poznaniu dla firmy AGROBEX sp z o.o.

  - sieci oraz przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ok. 4 000 mb
  - wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, gazu i centralnego ogrzewania w 50 apartamentach.

 3. Budynek mieszkaniowy przy ul.Granicznej, Tysiąclecia w Swarzędzu dla firmy AGROBEX sp z o.o.

  - sieci i przyłącza ok. 1 500 mb

  - wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacja, wraz z kotłownią gazową (192 mieszkania i ok. 2 500 m2 powierzchni handlowo-usługowych)

 4. Osiedle domków jednorodzinnych (ok. 150 domków)przy ul. Transportowej w Swarzędzu-Zalasewie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

  - sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz gazu ok. 7 000 mb.

 5. Sieć kanalizacji sanitarnej -CZ.1. ZAD.1 – ZALASEWO ul. Agrestowa, Orzechowa, Rivolliego, Mokra, Ukośna i Transportowa dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

  - Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rury kamionkowej Ø200 -Ø400 4 490 mb

  - Sieć kanalizacji tłocznej PE Ø 90 - Ø 315 – 3 440 mb

  - Przepompownie ścieków – 3 szt.

  - Wykonanie nawierzchni utwardzonych kostką typu POZBRUK – 1 360 m2

  - Wykonanie nawierzchni utwardzonej masą bitumiczną – 875 m2

 6. Centrum mięsne FEDRUS S.A hala pakowania oraz dystrybucja ok 2 000 m2 na zlecenie generalnego wykonawcy „ŁAGROM” sp. z o.o. ul. Krotoszyńska 67 w Pogorzelach

  - uzbrojenie zewnętrzne

  - wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe

  - kotłownia gazowa

 7. Uzbrojenie dróg dla Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz

  - sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Swarzędzu ok. 7 000 mb

 8. Na zlecenie generalnego wykonawcy "POL-DRÓG PIŁA" Sp. z o. o. wykonanie robót przy ul. Planetarnej w Zalasewie gm. Swarzędz:

  - budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 500 wraz z separatorami i osadnikami

 9. Aglomeracja Kórnik: teren Głuszyny, Piotrowa i Sypniewa w Poznaniu etap I i II na zlecenie generalnego wykonawcy Terlan sp z o.o. (Inwestor : AQUANET S.A, zamówienie realizowane w oparciu o procedurę FIDIC tzw. czerwonej książce)

  - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych

 10. Aglomeracja Poznań: teren Szczepankowa w Poznaniu etap II na zlecenie generalnego wykonawcy Terlan sp z o.o. (Inwestor: AQUANET S.A, zamówienie realizowane w oparciu o procedurę FIDIC tzw. czerwonej książce)

  - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych

 11. Na zlecenie generalnego wykonawcy "EUROVIA Polska S.A. wykonanie robót związanych z przebudową ul. Przybyszewskiego na odcinku od ronda J. Nowaka - Jeziorańskiego do ul. Bukowskiej w Poznaniu (Etap I) (Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu) - roboty sanitarne

 12. Na zlecenie generalnego wykonawcy "POL-DRÓG PIŁA" Sp. z o. o. wykonanie robót związanych z remontem drogi powiatowej nr 2407 Swarzędz – Gruszczyn (Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu)

  - budowa kanalizacji deszczowej z rur GRP fi 400 - fi 500.

 13. Wykonanie robót związanych z remontem drogi powiatowej nr 2407P, Swarzędz – Gruszczyn dla Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

  - budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Cybina - montaż kanałów z rur GRP fi 400 - fi 500 wraz z separatorami i osadnikami

 14. Modernizacja budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 – etap I. – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego

 15. Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Jednostka A+G w Gwiazdowie, gmina Kostrzyn” Na terenie położonym w Gwiazdowie przy ul. Cmentarnej na zlecenie Czerwonej Torebki Spółki Akcyjnej S.K.A.

  - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla działek nr 28/18, 28/17, 28/44, 28/77, 28/78, 28/130, 28/131, 28/131, 28/156, 28/157, 28/182, 28/223, 28/224, 28/224-247, 22, 30/1

  - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla działek nr 19/2, 9/13, 28/248, 22, 21, 743, 20/1, 30/1

 16. Wykonanie robót w ul. Naramowickiej oraz w ulicach bocznych w Poznaniu na zlecenie AQUANET S.A.

  - budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

 17. Budowa obiektu Leroy Merlin na zlecenie PTB NICKEL sp z o.o.

  - kompleksowe wykonanie sieci sanitarnych zewnętrznych

  - kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych

 18. Budowa "Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej Warzelnia, Poznań Kobylepole ul. Majakowskiego" na zlecenie PTB NICKEL sp z o.o. :

  - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z podłączeniami wod-kan do zaplecza budowy i prowizoryczną likwidacją kolizji istniejącej kanalizacji sanitarnej z budynkiem GII

  - kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych z przyłączami dla budynków F, G1, G2, G3, G4, H

 19. Na zlecenie generalnego wykonawcy PTB NICKEL sp z o.o. Wykonanie robót na inwestycji "Aglomeracja Mosina - Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II w Mosinie" (Inwestor: AQUANET S.A.)

  - kompleksowe wykonanie robót w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji C.O., klimatyzacji, wentylacji, instalacji osuszania powietrza, sieci zewnętrznych wod-kan-C.O.

 20. Na zlecenie generalnego wykonawcy ZRUG sp z o.o. Wykonanie robót dla inwestycji: kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Okolic - Kontrakt X - Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach , Zadanie 3 - Gmina Pobiedziska - sieci i przyłącza - Część II (Inwestor : Związek Międzygminny Puszcza Zielonka):

  - wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej metodą wykopu otwartego wraz z przynależnymi pracami na terenie miejscowości :

  - Kowalskie - gmina Pobiedziska - kanał sanitarny grawitacyjny wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i rurociągiem tłocznym w ilości 1.266mb

  - Wronczyn - Gmina Pobiedziska - kanał sanitarny grawitacyjny wraz z kanałem sanitarnym grawitacyjnym, przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz rurociągiem tłocznym  w ilości 1.935,5 mb

  - Stęszewko - Gmina Pobiedziska - Kanał sanitarny grawitacyjny wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i rurociągiem tłocznym w ilości 64mb

  - Tuczno - Gmina Pobiedziska - kanał sanitarny grawitacyjny wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i rurociągiem tłocznym w ilości 7.389,9mb

        21. Zakład Komunalny w Kleszczewie :

           - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i 

             Tulcach, gm. Kleszczewo

          - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. 216, 222, 211/1-211/25, 217/2-217/27 w Kleszczewie

          - W systemie zaprojektuj i wybuduj : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. 9/1, 9/2, 18/2, 13/11, 13/4 w Bylinie i na dz 186/1 w

             Kleszczewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 155/4, 154,210,216,157/1, 217/27, 156, 186/2, 65, 53/8 w Kleszczewie

       22. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi Sowinki - Mosina (zadanie 5-03-13-131-1) dla AQUANET S.A.

       23. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Świerczewa (Zadanie 3-05-14-090-1) dla AQUANET S.A.

       24. Wykonanie odwodnienia odcinka 2  będącego częścią inwestycji : "Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w

             Poznaniu" oraz "Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka" na zlecenie WUPRINŻ S.A.

       25. Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 3 i 11 ETAP IIB; wraz z garażami

             podziemnymi wraz z przyłączami do wszystkich budynków wchodzących w skład zespołu budynków mieszkalnych w Poznaniu przy ul.

             Jeleniogórskiej 1/3 i 1/3C na zlecenie Budo Instal sp z o.o.

       26. Orlikon sp z o.o. :

           - wykonanie instalacji mechanicznej, ciepła technologicznego, instalacji freonowej, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej na   

             Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
          - kompleksowe wykonanie prac instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie

          - Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz sieci i instalacji zewnętrznych wraz z obsługą zaplecza budowy przy ul. Św. Michała w Poznaniu

        27. Strabag sp z o.o. :

          - Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitanrej i sieci gazowej w ul. Zamkowa, Plac Powstańców Wlkp, ul. Adama Mickiewicza, ul. Nowy Świat,

            ul. Bramkowa i ul. Gołębia w Swarzędzu

        28. Realizujemy również różnego rodzaju kontrakty na wykonanie robót sieciowych oraz instalacji wewnętrznych, gdzie Inwestorem jest Wojsko Polskie.