Wykonanie wewnętrznych instalacji WOD-KAN, GAZ , C.O. oraz wentylacji dla obiektów przemysłowo-handlowych, budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Oferta szczegółowa:

 1. Wewnętrzne instalacje wodociągowe: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej P-poż. .

  Wykonujemy instalacje w systemie: 
  - rur stalowych (gwintowanych, spawanych)
  - rur polipropylenowych PP ( zgrzewane)
  - rur polietylenowych PE ( kształtki zaciskowe, napychane)
  - rur miedzianych (spawanych oraz lutowanych)
  - oraz innych technologii wynikłych z dokumentacji projektowej oraz zaleceń inwestora
 2. Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w systemie rur: kamionkowych, żeliwnych, PVC oraz zgrzewanych PE.
 3. Wewnętrznych instalacji gazowych w technologii rur stalowych oraz miedzianych.
 4. Wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w technologii rur stalowych, miedzianych, polietylenowych PE.
 5. Instalacja ogrzewania podłogowego.
 6. Kotłowni gazowych, olejowych, węzłów cieplnych oraz logoterm.
 7. Montaż oraz podłączenie kominków z wkładem wodnym.
 8. Montaż instalacji solarnych.